Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 2 czerwca 2021 r.

o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) obwieszcza się, co następuje:

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego: M. Zirk-Sadowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
  • Data wejścia w życie: 2021-06-02
  • Data obowiązywania: 2021-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski