Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) ogłasza się, co następuje:

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w III kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: A. Hadzik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
  • Dokument traci ważność: 2021-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski