Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Wrocław - mała ojczyzna"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Wrocław - mała ojczyzna", określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 8 lipca 2021 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY]

Załącznik do zarządzenia nr 15/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 czerwca 2021 r. (poz. 533)

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna

50 zł

Wzór

Cechy graficzne i wizerunek*

Strona przednia (awers):

na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, zakończonej nieregularnie, widok na Ostrów Tumski i most Tumski, na jego tle, u dołu mniejsza płaszczyzna w kształcie koła, zakończona nieregularnie, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku oraz w otoku z napisem: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021, zakończonym stylizowaną kropką. Z prawej strony płaszczyzny napis: 50 / ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, zakończonej nieregularnie, dwie postacie: z lewej strony patrona Wrocławia, dominikanina bł. Czesława Odrowąża przedstawionego z ognistą kulą w prawej ręce i lilią w lewej, z prawej strony księcia Henryka Pobożnego z mieczem wspartym na ramieniu i tarczą z herbem Piastów dolnośląskich. W otoku napis: WROCŁAW - MAŁA OJCZYZNA

Brzeg (bok)

gładki

Średnica

(w milimetrach)

45,00

Techniki dodatkowe

złocenie selektywne jednostronne, wysoki relief

Próba

Ag 999/1000

Masa (w gramach)

62,20

Wielkość emisji

(w sztukach)

do 6000

* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Data wejścia w życie: 2021-06-11
  • Data obowiązywania: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski