Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 czerwca 2021 r.

nr 112.32.2021

o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) z dniem 3 lipca 2021 r. mianuję na ponowną kadencję Pana generała Rajmunda Tomasza ANDRZEJCZAKA na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski