Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2021 r.

nr 110.18.2021

o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

§ 1.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.3.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 186) zmienione postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.8.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 494) otrzymuje brzmienie: "Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Tomasza MŁYNARSKIEGO z dniem 30 czerwca 2022 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Monako.".

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-29
  • Data obowiązywania: 2021-06-29

Monitor Polski