Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 marca 2021 r.

nr 1130.31.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienioną osobę do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Karolina Monika SARZYŃSKA - w Gdańsku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-03-25
  • Data obowiązywania: 2021-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski