Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

nr 1130.39.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Aleksandra Ewa BŁAŻEJEWSKA - w Warszawie

2. Piotr Marek CZERKAWSKI - w Płocku

3. Piotr KRÓLIKOWSKI - w Warszawie

4. Aleksandra ORZECHOWSKA-SOBOLEWSKA - w Warszawie

5. Aldona Izabela SZAWROŃSKA-ELISZEWSKA - w Warszawie

6. Sylwia Olimpia USZYŃSKA - w Siedlcach

7. Adam ZAPŁATA - w Poznaniu

8. Anna ŻMIJEWSKA - w Rybniku

9. Anna Sławomira ŻUŁAWA - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

10. Katarzyna BABIJ - w Chełmie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-04-14
  • Data obowiązywania: 2021-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski