Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

nr 1130.41.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Sławomira Mariusza SOKOŁOWSKIEGO do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-04-19
  • Data obowiązywania: 2021-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski