Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 maja 2021 r.

nr 1130.43.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Katarzyna BRZOZOWSKA - w Gdańsku

2. Beata GOLBA-KILIAN - w Gdańsku

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Aneta Iwona KOMENDA - w Krakowie

4. Anna Sabina KRAWCZYK - w Krakowie

5. Ryszard Józef RODKIEWICZ - w Przemyślu

6. Piotr Andrzej SKRZYSZOWSKI - w Krakowie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-05-04
  • Data obowiązywania: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski