Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 maja 2021 r.

nr 1130.44.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Jacek Krzysztof SZREDER - w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Barbara Ewa BARUT-SKUPIEŃ - w Jastrzębiu-Zdroju

3. Justyna Julia FIBINGER-JASIŃSKA - w Cieszynie

4. Paweł Emil SZUPINA - w Bielsku-Białej

5. Martyna Marta TARSALEWSKA - w Sieradzu

6. Karolina ZOŃ - w Bielsku-Białej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-05-06
  • Data obowiązywania: 2021-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski