Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 czerwca 2021 r.

nr 1130.52.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO - w Krakowie

2. Zbigniew Borys KRUSZEWSKI - w Gorzowie Wielkopolskim

3. Jarosław Adam PIĄTEK - w Gorzowie Wielkopolskim

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Katarzyna Magdalena KAWALEC - w Zamościu

5. Maksymilian Radosław WESOŁOWSKI - w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Artur ZYCH - w Elblągu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-06-11
  • Data obowiązywania: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski