Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 czerwca 2021 r.

nr 1130.53.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Krzysztof Marek NIEZGODA - w Lublinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Edyta Maria BRYZGALSKA - w Warszawie

3. Artur Paweł FILAS - w Bielsku-Białej

4. Beata KOŹBIAŁ - w Świdnicy

5. Anna Jolanta PRUCNAL - w Słupsku

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Natalia GRZESIK-LATUSZKIEWICZ - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

7. Martyna Edyta HAJDUS - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

8. Maria KRYM - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

9. Mariusz Rafał PIETRZAK - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

10. Ewelina Maria RUSZKOWSKA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

11. Paweł Andrzej SUSKI - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

12. Adam Paweł WŁODARCZYK - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

13. Małgorzata WŁODARCZYK-KĘPKA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-06-11
  • Data obowiązywania: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski