Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 lipca 2021 r.

nr 115.16.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Marek CIESZKOWSKI - w dyscyplinie językoznawstwo

2. dr hab. Maciej Józef MATWIJÓW - w dyscyplinie historia

3. dr hab. Jakub POLIT - w dyscyplinie historia

4. dr hab. Rafał Grzegorz ZARĘBSKI - w dyscyplinie językoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

5. dr hab. Leszek Marek CHYBOWSKI - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

6. dr hab. Dariusz GĄTAREK

7. dr hab. Damian Bernard SŁOTA

8. dr hab. Tomasz Zdzisław TARASIUK - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

9. dr hab. Krzysztof BOJAKOWSKI - w dyscyplinie nauki medyczne

10. dr hab. Katarzyna Anna DRABKO - w dyscyplinie nauki medyczne

11. dr hab. Dorota DZIEWULSKA - w dyscyplinie nauki medyczne

12. dr hab. Tomasz Jerzy IRZYNIEC - w dyscyplinie nauki medyczne

13. dr hab. Jolanta Urszula KUNIKOWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne

14. dr hab. Renata Radosława MIKOŁAJCZAK - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

15. dr hab. Maksymilian Przemysław OPOLSKI - w dyscyplinie nauki medyczne

16. dr hab. Tomasz PIOTROWSKI - w dyscyplinie nauki medyczne

17. dr hab. Jacek Sławomir SZELIGA - w dyscyplinie nauki medyczne

18. dr hab. Wojciech Ireneusz ŚCIERSKI - w dyscyplinie nauki medyczne

19. dr hab. Anna Joanna ŻACZEK - w dyscyplinie nauki medyczne

nauk rolniczych

20. dr hab. Aneta KOPEĆ - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

21. dr hab. Tomasz ONISZCZUK - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

22. dr hab. Rafał STARZYŃSKI - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

23. dr hab. Tomasz STRABEL - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

24. dr hab. Grzegorz ŻUREK - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

nauk społecznych

25. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC - w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

26. dr hab. Magdalena PYTER - w dyscyplinie nauki prawne

27. dr hab. Krzysztof RYBIŃSKI - w dyscyplinie ekonomia i finanse

nauk ścisłych i przyrodniczych

28. dr hab. Ewa Maria KMIECIK - w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku

29. dr hab. Tomasz KULIK - w dyscyplinie nauk biologicznych

30. dr hab. Anna Maria MACIOŁEK - w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne

31. dr hab. Agnieszka ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA - w dyscyplinie matematyka

32. dr hab. Przemysław TYLŻANOWSKI - w dyscyplinie nauk biologicznych

nauk teologicznych

33. ks. dr hab. Krzysztof KAUCHA

sztuki

34. dr hab. Jakub Maciej HAUFA - w dyscyplinie sztuki muzyczne

35. dr hab. Anna JASTRZĘBSKA-QUINN - w dyscyplinie sztuki muzyczne

36. dr hab. Aleksandra Małgorzata KURZAK - w dyscyplinie sztuki muzyczne

37. dr hab. Jacek Aleksander OZIMKOWSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

38. dr hab. Maria Antonina POMIANOWSKA - w dyscyplinie sztuki muzyczne

39. dr hab. Małgorzata PRZEDPEŁSKA-BIENIEK - w dyscyplinie sztuki muzyczne

40. dr hab. Andrzej Mikołaj SZADEJKO - w dyscyplinie sztuki muzyczne

41. dr hab. Paweł ZAWADZKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski