Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 lipca 2021 r.

nr 115.17.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Anna GEMRA

2. dr hab. Przemysław Ernest GĘBAL

3. dr hab. Justyna Agnieszka OLKO

nauk inżynieryjno-technicznych

4. dr hab. Stanisław Bogdan FIC

nauk społecznych

5. dr hab. Urszula Grażyna JARECKA

6. dr hab. Monika Dorota FLORCZAK-WĄTOR

7. dr hab. Romuald Józef POLCZYK

8. dr hab. Anna Barbara SZELĄGOWSKA

nauk ścisłych i przyrodniczych

9. dr hab. Tadeusz CIUPA

10. dr hab. Józef KUKULAK

11. dr hab. Radosław SZCZĘŚNIAK

sztuki

12. dr hab. Lech Konrad BAŁABAN - w dyscyplinie sztuki muzyczne

13. dr hab. Dominik Michał LEJMAN - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

14. dr hab. Grzegorz NIWIŃSKI - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

15. dr hab. Piotr SALABER - w dyscyplinie sztuki muzyczne

16. dr hab. Przemysław STANISŁAWSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

17. dr hab. Renata SZERAFIN-WÓJTOWICZ - w dyscyplinie sztuki muzyczne

18. dr hab. Zbigniew Maria TASZYCKI - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

19. dr hab. Iwona Jadwiga WIŚNIEWSKA-SALAMON - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski