Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 lipca 2021 r.

nr 115.18.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Jan BALBIERZ - w dyscyplinie literaturoznawstwo

2. dr hab. Marek Jarosław ŁAZIŃSKI - w dyscyplinie językoznawstwo

3. dr hab. Magdalena PASTUCH - w dyscyplinie językoznawstwo

4. dr hab. Jean WARD - w dyscyplinie literaturoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

5. dr hab. Marcin Jan JANICKI - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

6. dr hab. Waldemar Bolesław KORZENIOWSKI - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

7. dr hab. Dorota Maria KRĘGIEL - w dyscyplinie inżynieria chemiczna

8. dr hab. Zbigniew RANACHOWSKI - w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa

9. dr hab. Janusz Zygmunt RICHTER - w dyscyplinie inżynieria materiałowa

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

10. dr hab. Małgorzata Maria BAŁA - w dyscyplinie nauki medyczne

11. dr hab. Anna BEDNAREK-SKUBLEWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne

12. dr hab. Adrian Paweł DOROSZKO - w dyscyplinie nauki medyczne

13. dr hab. Anna Feliksa JURCZAK - w dyscyplinie nauki o zdrowiu

14. dr hab. Jarosław Krystian KOBIELA - w dyscyplinie nauki medyczne

15. dr hab. Paweł Franciszek KUKOŁOWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne

16. dr hab. Przemysław Andrzej LEWKOWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne

17. dr hab. Anna Monika ONISZCZUK - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

18. dr hab. Sebastian POLAK - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

19. dr hab. Krystyna Maria ROŻEK-PIECHURA - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

nauk rolniczych

20. dr hab. Ewa BŁOŃSKA - w dyscyplinie nauki leśne

21. dr hab. Małgorzata MATERSKA - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

22. dr hab. Justyna NOWAKOWSKA - w dyscyplinie nauki leśne

23. dr hab. Mirosław POLAK - w dyscyplinie weterynaria

24. dr hab. Marcin WEINER - w dyscyplinie weterynaria

25. dr hab. Kinga WIECZOREK - w dyscyplinie weterynaria

nauk społecznych

26. dr hab. Ilona BIERNACKA-LIGIĘZA - w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

27. dr hab. Michał BRZOZA-BRZEZINA - w dyscyplinie ekonomia i finanse

28. dr hab. Leszek ELAK - w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

29. dr hab. Magdalena GRĘBOSZ-KRAWCZYK - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

30. dr hab. Agnieszka SZPITTER - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

nauk ścisłych i przyrodniczych

31. dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ - w dyscyplinie nauk chemicznych

32. dr hab. Paulina PŁOCHOCKA-MAUDE - w dyscyplinie nauk fizycznych

33. dr hab. Roman Waldemar ZAGÓRSKI - w dyscyplinie nauk fizycznych

sztuki

34. dr hab. Bogusława Zofia HUBISZ-SIELSKA - w dyscyplinie sztuki muzyczne

35. dr hab. Paweł Witold KAMIŃSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

36. dr hab. Tomasz Józef KUDYK - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski