Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 lipca 2021 r.

nr 115.19.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Katarzyna Eugenia JAŚTAL

2. dr hab. Wojciech KRAWCZUK

3. dr hab. Beata Janina WOJCIECHOWSKA

nauk społecznych

4. dr hab. Izabela GRABOWSKA

5. dr hab. Jolanta GROTOWSKA-LEDER

6. dr hab. Michał WIERZCHOŃ

nauk ścisłych i przyrodniczych

7. dr hab. Adam Stanisław ROSTAŃSKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-09
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski