Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2021 r.

nr 115.20.2021

w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionej osobie

TYTUŁ PROFESORA

nauk społecznych

dr hab. Adam Stanisław GÓRSKI - w dyscyplinie nauki prawne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-09
  • Data wejścia w życie: 2021-08-07
  • Data obowiązywania: 2021-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski