Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 września 2021 r.

o wolnych stanowiskach sędziowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-09
  • Data wejścia w życie: 2021-09-01
  • Data obowiązywania: 2021-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski