Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r. wynosi 101,90%.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-07
  • Data obowiązywania: 2021-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski