Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 312 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Wysokość maksymalnej stawki należności obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r. za:

1) żeglugę pustych statków towarowych nie może być wyższa niż 0,55 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;

2) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych nie może być wyższa niż 2,74 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;

3) przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna nie może być wyższa niż 2,19 gr za jeden tonokilometr;

4) korzystanie ze śluz lub pochylni nie może być wyższa niż:

a) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 7.00 do 19.00 - 38,36 zł,

b) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 19.00 do 7.00 - 76,73 zł.

§ 2.

Wysokość jednostkowej stawki należności obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r. za:

1) żeglugę pustych statków towarowych wynosi 0,12 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;

2) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych wynosi 1,95 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;

3) przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:

a) rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 wynosi 0,10 gr,

b) drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa wynosi 0,74 gr,

c) pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Dz. U. poz. 654) wynosi 0,64 gr

- za jeden tonokilometr;

4) korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:

a) statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:

- w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 16,99 zł,

- w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 17,84 zł,

b) statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:

- w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 7,80 zł,

- w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 15,80 zł,

c) kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:

- w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 4,50 zł,

- w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 9,00 zł.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-08
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski