Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2022 poz. 637

ZARZĄDZENIE NR 186
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. poz. 897).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 186 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2022 r. (poz. 637)

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§ 1. Ministerstwo Aktywów Państwowych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943), do spraw objętych działami administracji rządowej:

1) aktywa państwowe;

2) gospodarka złożami kopalin;

3) łączność.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;

2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;

5) Departament Górnictwa;

6) Departament Komunikacji;

7) Departament Kontroli i Audytu;

8) Departament Nadzoru I;

9) Departament Nadzoru II;

10) Departament Prawny;

11) Departament Projektów Strategicznych;

12) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych;

13) Biuro Administracyjne;

14) Biuro Dyrektora Generalnego;

15) Biuro Koordynacji Igrzysk Europejskich 2023;

16) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;

2) Departament Nadzoru I;

3) Departament Nadzoru II;

4) Departament Projektów Strategicznych;

5) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.

§ 5. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - łączność zapewnia w szczególności Departament Nadzoru I.

§ 6. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-30
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski