Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2023 poz. 293

ZARZĄDZENIE NR 5
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Składniki majątkowe znajdujące się w posiadaniu:

1) Ministerstwa Edukacji Narodowej, zniesionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2334), służące przed dniem 1 stycznia 2021 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy z zakresu działu administracji rządowej - oświata i wychowanie, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zniesionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, służące przed dniem 1 stycznia 2021 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy z zakresu działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2021 r. w:

1) Ministerstwie Edukacji Narodowej z zakresu działu administracji rządowej - oświata i wychowanie,

2) Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka

- stają się sprawami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

§ 3.

Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się Ministerstwu Edukacji i Nauki na podstawie spisów spraw z systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub protokołami zdawczo-odbiorczymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Wykaz składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu zniesionego Ministerstwa Edukacji Narodowej stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki]

Załączniki do zarządzenia nr 5 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2023 r. (M.P. poz. 293)

Załącznik nr 1

Wykaz składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu zniesionego Ministerstwa Edukacji Narodowej stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wykaz składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu zniesionego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki]

Załącznik nr 2

Wykaz składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu zniesionego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
stających się składnikami majątkowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-29
  • Data obowiązywania: 2023-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski