REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 532

ZARZĄDZENIE NR 149
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148 oraz z 2021 r. poz. 214, 842 i 1125) w § 5:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkowie Komitetu:

a) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Minister do Spraw Unii Europejskiej,

c) Minister Edukacji i Nauki,

d) Minister Finansów,

e) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

f) Minister Klimatu i Środowiska,

g) Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

h) Minister Rozwoju i Technologii,

i) Minister Sportu i Turystyki,

j) Minister Sprawiedliwości,

k) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

l) Minister Zdrowia,

m) Minister Cyfryzacji,

n) Minister - Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk,

o) Minister - Członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj,

p) podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski,

q) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

r) Szef Rządowego Centrum Analiz,

s) przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.";

2) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-m, mogą być reprezentowane w pracach Komitetu przez wyznaczonego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-29
  • Data wejścia w życie: 2023-05-30
  • Data obowiązywania: 2023-05-30

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA