REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 537

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 i art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2022:

1) kwota:

a) państwowego długu publicznego wyniosła 1 209 604,9 mln zł,

b) długu Skarbu Państwa wyniosła 1 238 469,5 mln zł,

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 432 796,4 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 455 858,1 mln zł;

2) relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 39,3%,

b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 40,2%,

c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 14,1%;

3) kwota:

a) ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego, ogłoszonej w pkt 1 lit. a, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2022 wyniosła 1 210 232,8 mln zł,

b) wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2023 r. wyniosła 120 169,9 mln zł,

c) obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 1 090 062,9 mln zł;

4) relacja kwoty, o której mowa w pkt 3 lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 35,4%.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-30
  • Data wejścia w życie: 2023-05-30
  • Data obowiązywania: 2023-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA