REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1015

UCHWAŁA NR 110/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory protokołów stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą:

1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) protokołu o wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) protokołu o wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

1. W przypadku referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w:

1) art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym - ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) komisarzach wyborczych - należy przez to rozumieć okręgowe komisje wyborcze,

b) obwodowych komisjach do spraw referendum - należy przez to rozumieć obwodowe komisje wyborcze,

c) pakietach referendalnych - należy przez to rozumieć pakiety wyborcze;

2) art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym - ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) komisarzach wyborczych - należy przez to rozumieć rejonowe komisje wyborcze,

b) obwodowych komisjach do spraw referendum - należy przez to rozumieć obwodowe komisje wyborcze,

c) pakietach referendalnych - należy przez to rozumieć pakiety wyborcze.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, należy dokonać odpowiedniej modyfikacji wzorów protokołów określonych w § 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą (M.P. poz. 643).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE]

Załączniki do uchwały nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 28 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 1015)

Załącznik nr 1

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE


Załącznik 2. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH]

Załącznik nr 2

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH

Załącznik 3. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE

Załącznik 4. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH]

Załącznik nr 4

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH

Załącznik 5. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE]

Załącznik nr 5

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE

Załącznik 6. [WZÓR – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH]

Załącznik nr 6

WZÓR - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-15
  • Data obowiązywania: 2023-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA