REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1050

UCHWAŁA NR 192/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, zapewnia sporządzenie kart do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie I, właściwą dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (okręg wyborczy nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręg wyborczy nr 44 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej):

1) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 208/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 888 i 952);

2) w referendum ogólnokrajowym według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 152/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. (M.P. poz. 1031).

2. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, a na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

3. Przy sporządzaniu kart do głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) nie obowiązują wymogi określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały nr 152/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. oraz szczegółowe warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do tej uchwały;

2) jeżeli nie ma możliwości użycia papieru formatu A4, dopuszczane jest użycie papieru formatu zbliżonego do formatu A4.

§ 2.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone karty do głosowania.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (M.P. poz. 1039).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-15
  • Data obowiązywania: 2023-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA