REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1258

UCHWAŁA NR 201
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030", zwany dalej „Programem Wieloletnim", o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113, 1688 i 1890), stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Okres realizacji Programu Wieloletniego ustala się na lata 2024-2030.

§ 3.

Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 66 180 000 000 zł (sześćdziesiąt sześć miliardów sto osiemdziesiąt milionów złotych). Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa.

§ 4.

1. Nadzór nad wykonaniem Programu Wieloletniego sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

2. Jednostkami realizującymi Program Wieloletni są Centralny Port Komunikacyjny spółka z o.o., stanowiąca Spółkę Celową w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, oraz inne podmioty pełniące funkcję Inwestora, o których mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [PROGRAM INWESTYCYJNY CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY. ETAP II. 2024–2030]

Załącznik do uchwały nr 201 Rady Ministrów
z dnia 24 października 2023 r. (M.P. poz. 1258)

PROGRAM INWESTYCYJNY CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY. ETAP II. 2024-2030

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA