REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1260

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) ogłasza się obowiązujące na rok 2024 stawki opłaty:

1) za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2) za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,

3) eksploatacyjnej,

4) z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

5) z tytułu podziemnego składowania odpadów,

6) z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

7) dodatkowej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0 zł, albo opłaty dodatkowej z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, dla których stawka opłat wynosi 0 zł

- określone w załączniku do obwieszczenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT NA ROK 2024]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 16 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1260)

STAWKI OPŁAT NA ROK 2024

1. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 753,87 zł;

2) węgla brunatnego - 301,59 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 150,84 zł.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 283,44 zł.

3. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary (j.m.)

Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

4,41

2

Amfibolity

t

1,51

3

Anhydryty

t

5,22

4

Baryty

t

7,87

5

Bazalty

t

1,57

6

Bentonity

t

2,73

7

Chalcedonity

t

0,98

8

Diabazy

t

1,18

9

Dolomity

t

1,32

10

Gabra

t

1,51

10a

Gazy szlachetne

tys. m3

51,80

11

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

32,05

11a

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

8,35

12

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

26,72

12a

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

6,94

12b

Gaz ziemny z zawartością helu >0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

29,63

12c

Gaz ziemny z zawartością helu >0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m3

7,70

13

Gipsy

t

2,51

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

4,91

15

Gnejsy

t

1,58

16

Granity

t

1,58

1

2

3

4

17

Granodioryty

t

1,58

18

Hornfelsy

t

1,34

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

13,90

20

Kaoliny

t

4,41

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

3,28

22

Kreda jeziorna

t

0,39

23

Kreda pisząca

t

1,07

24

Kwarc

t

2,73

25

Kwarcyty

t

1,40

26

Łupki

t

1,89

27

Magnezyty

t

6,98

28

Margle

t

1,05

29

Marmury

t

5,28

30

Melafiry

t

1,60

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,98

33

Piaski i żwiry

t

0,81

34

Piaskowce

t

1,18

34a

Pierwiastki ziem rzadkich

kg

647,25

35

Porfiry

t

1,18

36

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t

t

66,72

36a

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t

t

49,18

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,72

38

Rudy miedzi

t

4,61

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,67

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

12,26

41

Serpentynity

t

1,18

42

Siarka rodzima

t

2,16

43

Sjenity

t

1,34

44

Skalenie

t

3,61

45

Skały diatomitowe

t

8,74

46

Solanki

m3

2,95

47

Sole

t

2,23

48

Szarogłazy

t

1,34

49

Torfy

m3

1,74

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,74

51

Trawertyny

t

1,05

52

Tufy

t

1,18

53

Wapienie

t

1,05

54

Węgiel brunatny

t

2,51

55

Węgiel kamienny

t

3,17

55a

Wodór

tys. m3

28,00

56

Wody lecznicze

m3

1,99

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

1,34

59

Ziemia krzemionkowa

t

8,74

60

Zlepieńce

t

5,28

61

Inne kopaliny

t

5,28

4. Stawka opłaty z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynosi dla:

1) substancji gazowych - 2,44 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych - 4,72 zł/t;

3) pozostałych substancji - 2,42 zł/t.

5. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania odpadów wynosi dla odpadów:

1) niebezpiecznych - 96,07 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych - 5,59 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 7,48 zł/t;

4) promieniotwórczych - 96,07 zł/t.

6. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 7,06 zł/t.

7. Stawka opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0 zł, albo opłaty dodatkowej z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, dla których stawka opłat wynosi 0 zł, wynosi:

1) 1,48 zł/m3 w przypadku wód termalnych;

2) 6,60 zł/tys. m3 w przypadku metanu z węgla kamiennego;

3) 73,69 zł/t w przypadku podziemnego składowania odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA