REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1462

UCHWAŁA NR 245
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Tekst pierwotny

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) do zadań ministra właściwego do spraw rodziny należy opracowanie i finansowanie rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Realizatorami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda, a beneficjentami gminy, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.

2. Program jest realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 3.

1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2024 r., na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923).

2. Na finansowanie Programu przeznacza się kwotę nieprzekraczającą 70 000 000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY „ASYSTENT RODZINY W 2024 r.”]

Załącznik do uchwały nr 245 Rady Ministrów
z dnia 8 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1462)


RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY „ASYSTENT RODZINY W 2024 r.”

Załącznik w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-22
  • Data wejścia w życie: 2023-12-23
  • Data obowiązywania: 2023-12-23
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA