REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1476

UCHWAŁA NR 238
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", zwany dalej „Programem", stanowiący załącznik do uchwały.

2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2024-2028.

§ 2.

1. Wykonawcą Programu ustanawia się Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 3.

1. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą 114 116 000 zł.

2. Wydatki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, zostaną określone zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata w części 32 - Rolnictwo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2024–2028 – OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO]

Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1476)

PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2024-2028 - OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA