REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1479

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stylizacja brwi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Stylizacja brwi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Technologii: K. Hetman

 

1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „STYLIZACJA BRWI” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 21 grudnia 2023 r. (M.P. poz. 1479)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "STYLIZACJA BRWI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Stylizacja brwi

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

 

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

 

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Stylizacja brwi" wykonuje usługę stylizacji brwi za pomocą różnych metod. Rozpoznaje potrzeby klienta, dobiera kształt i kolor brwi do cech indywidualnych klienta oraz identyfikuje przeciwwskazania do wykonania usługi. Podczas wykonywania usługi posługuje się wiedzą dotyczącą stylizacji brwi, metod i technik stylizacji brwi oraz preparatów do stylizacji brwi. Przygotowuje swoje stanowisko pracy. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazuje klientowi informacje z zakresu pielęgnacji brwi.

 

Zestaw 1. Podstawy teoretyczne stylizacji brwi

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Charakteryzuje budowę włosa

- omawia budowę włosa,

- omawia fazy wzrostu włosa.

Charakteryzuje rodzaje kształtów twarzy oraz stylizacji brwi

- omawia kształty twarzy oraz typy urody,

- opisuje rodzaje stylizacji brwi,

- charakteryzuje metody, techniki i sposoby wykonania stylizacji brwi,

- opisuje rodzaje preparatów stosowanych przed wykonaniem usługi, w trakcie usługi i po usłudze stylizacji brwi,

- omawia źródła inspiracji do wykonywania stylizacji brwi.

 

Zestaw 2. Przygotowanie i wykonanie usługi stylizacji brwi

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Przeprowadza wywiad z klientem

- rozpoznaje potrzeby i oczekiwania klienta,

- aktywnie słucha klienta,

- identyfikuje przeciwwskazania do wykonania usługi,

- omawia możliwości wystąpienia niepożądanych reakcji na skórze,

- dobiera kształt i kolor brwi do cech indywidualnych klienta,

- informuje klienta o przebiegu wybranej usługi.

Przygotowuje stanowisko pracy do wykonania usługi

- dobiera środki ochrony indywidualnej,

- dobiera narzędzia, przybory, preparaty do wykonania usługi,

- zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem usługi.

Wykonuje usługę stylizacji brwi

- oczyszcza skórę klienta,

- nadaje kształt brwi,

- przygotowuje preparaty do farbowania brwi zgodnie z zaleceniami producenta,

- farbuje brwi,

- reguluje brwi, wykorzystując np. pęsetę, wosk, nitkę do depilacji brwi,

- stosuje techniki utrwalania brwi, np. laminowanie, botoks,

- stosuje techniki wyczesywania i modelowania brwi,

- wykonuje pielęgnację i ochronę brwi po zabiegu,

- edukuje klienta w zakresie pielęgnacji domowej brwi po wykonanej stylizacji.

Przestrzega i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania usługi stylizacji brwi

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania usługi,

- rozpoznaje źródła zagrożeń i czynniki szkodliwe w środowisku pracy w trakcie wykonywania usługi,

- stosuje preparaty wirusobójcze i biobójcze do dezynfekcji narzędzi i stanowiska pracy,

- przeprowadza dekontaminację stanowiska pracy po przeprowadzeniu usługi.

Przeprowadza dezynfekcję stanowiska pracy i sprzętów po wykonaniu usługi stylizacji brwi

- wykonuje dezynfekcję fotela kosmetycznego,

- omawia sposób sterylizacji narzędzi.

 

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następujące metody walidacji:

- test teoretyczny,

- obserwacja w warunkach symulowanych, uzupełniona rozmową z komisją walidacyjną.

2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 3 osób. Każdy z członków komisji walidacyjnej spełnia poniższe warunki:

- posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kosmetolog, technik usług kosmetycznych lub kosmetyczka (np. dyplom licencjata lub magistra kosmetologii, dyplom technika usług kosmetycznych, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrza w zawodzie kosmetyczka) lub certyfikat potwierdzający nadanie przez uprawnioną instytucję certyfikującą kwalifikacji rynkowej "Stylizacja brwi" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

- posiada 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie stylizacji brwi.

Dodatkowo jeden z członków komisji walidacyjnej musi posiadać ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, nauczaniu lub walidacji w zakresie stylizacji brwi.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Do przeprowadzenia walidacji instytucja certyfikująca zapewnia:

- pracownię kosmetyczną wyposażoną w fotel kosmetyczny, taboret kosmetyczny, umywalkę z dostępem do bieżącej wody oraz pomocnik kosmetyczny,

- narzędzia i produkty, w szczególności nożyczki, pęsety, ołówki i kredki do rysunku na twarzy, farbki i henny do farbowania włosów, zestawy do pielęgnacji brwi, płatki i patyczki kosmetyczne, miseczki, kubeczki, preparaty do demakijażu, środki do dezynfekcji skóry, cyrkiel kosmetyczny, linijkę do brwi, nitkę i brudzik, szczoteczki do brwi, różne rodzaje wosku do depilacji brwi, nitkę do depilacji brwi,

- środki i preparaty do dezynfekcji stanowiska pracy, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronną dla klienta,

- autoklaw.

Kandydat przystępujący do walidacji musi posiadać własną odzież ochronną.

Instytucja certyfikująca zapewnia kandydatom procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji komisji walidacyjnej.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

 

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie dotyczy

 

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2023-12-29
  • Data obowiązywania: 2023-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA