reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych;”,

b) w ust. 6:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR wraz z Ogólnopolskim Systemem Obsługi Zabezpieczeń OSOZ, Krajową Bazą Kontrahentów KBK i Modułem Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami – e-Zefir;”,

– dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) technicznego administrowania modułem InterDBECS Profil (RAM);

7) przekazywania zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszającego.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Naczelnik urzędu, w ramach komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub oddziałów celnych, wyodrębnia jednoosobowe stanowiska pracy bądź sekcje stałych kontroli wyrobów akcyzowych na terenie podmiotów podlegających kontroli.”,

b) w § 4:

– w ust. 1 uchyla się pkt 3,

– po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Naczelnik urzędu może w uzasadnionych przypadkach przesunąć niektóre zadania w zakresie czynności materialno-technicznych realizowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne do oddziałów celnych.”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oddziały celne, z wyłączeniem oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie oraz oddziałów celnych obsługujących wyłącznie obrót pocztowy, mogą realizować zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1”,

– ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Oddziały celne obsługujące lotnicze przejścia graniczne mogą prowadzić dla podróżnych punkt informacji Służby Celnej. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną albo komórkę obsługi zgłoszeń celnych.”,

c) w § 5:

– w pkt 2 po lit. r dodaje się lit. s-u w brzmieniu:

„s) kontrola podróżnych,

t) kontrola dewizowa,

u) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;”,

– uchyla się pkt 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama