Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 4 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 1513) ogłasza się:

1) wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, zaistniałych od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz osób fizycznych, które zgłosiły zawieszenie bądź wznowienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego w 2013 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [Wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, zaistniałych od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

Wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, zaistniałych od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wykaz osób fizycznych, które zgłosiły zawieszenie bądź wznowienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego w 2013 r.]

Załącznik nr 2

Wykaz osób fizycznych, które zgłosiły zawieszenie bądź wznowienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego w 2013 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
  • Data wejścia w życie: 2014-04-07
  • Data obowiązywania: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe