Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 80

DECYZJA NR 2
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego2) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) Ilona KOWALSKA;";

2) uchyla się pkt 54.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Banaś

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

2) Niniejsza decyzja została ogłoszona jako załącznik do komunikatu Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-01
  • Data wejścia w życie: 2019-07-23
  • Data obowiązywania: 2019-07-23

Dzienniki Urzędowe