reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w części 42 „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 „Sprawy wewnętrzne”:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”;

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w:

a) rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,

b) rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”,

c) rozdziale 75422 „Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża”,

d) w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”;

3) w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” w:

a) rozdziale 80303 „Uczelnie służb państwowych”,

b) rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”,

c) rozdziale 80378 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;

4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w:

a) rozdziale 85143 „Publiczna służba krwi”,

b) rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”,

c) rozdziale 85195 „Pozostała działalność”

oraz kwot tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 1 do obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 września 2013 r. (poz. 68)

WYKAZ
jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji.

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

415 000,00

 

415 000,00

750

75001

2.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

13 247 000,00

15 000 000,00

28 247 000,00

754

75412

3.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

4 477 900,00

 

4 477 900,00

75415

4.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7 309 546,00

29 274,00

7 338 820,00

5.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –OS w Ostrołęce

 

30 000,00

30 000,00

6.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

627 470,00

1 344 000,00

1 971 470,00

7.

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

40 000,00

 

40 000,00

8.

Mazurska Służba Ratownicza

150 430,00

100 000,00

250 430,00

9.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

351 000,00

85 000,00

436 000,00

10.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

50 000,00

 

50 000,00

11.

Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

4 400,00

8 700,00

13 100,00

12.

Polski Czerwony Krzyż

1 693 117,04

18 882,96

1 712 000,00

75422

13.

Fundacja Dzieci Niczyje

150 000,00

 

150 000,00

75495

14.

Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

300 000,00

 

300 000,00

15.

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada

778 000,00

 

778 000,00

16.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1 189 000,00

 

1 189 000,00

17.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

295 000,00

500 000,00

795 000,00

803

80378

 

18.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

1 175 000,00

 

1 175 000,00

851

85143

19.

SP ZOZ MSW
w Białymstoku

 

200 000,00

200 000,00

85149

20.

SP WZOZ MSW
w Bydgoszczy

 

100 000,00

100 000,00

21.

SP ZOZ MSW
w Gdańsku

 

200 000,00

200 000,00

22.

SP ZOZ MSW
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 

200 000,00

200 000,00

23.

SP ZOZ MSW
w Kielcach

 

150 000,00

150 000,00

24.

SP ZOZ MSW
w Koszalinie

 

100 000,00

100 000,00

25.

SP ZOZ MSW
w Krakowie

 

200 000,00

200 000,00

26.

SP ZOZ MSW
w Lublinie

 

586 105,00

586 105,00

27.

SP ZOZ MSW
w Łodzi

 

400 000,00

400 000,00

28.

SP ZOZ MSW
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

300 000,00

300 000,00

29.

SP ZOZ MSW
w Opolu

 

400 000,00

400 000,00

30.

SP ZOZ MSW
w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

300 000,00

300 000,00

31.

SP ZOZ MSW
w Rzeszowie

 

200 000,00

200 000,00

32.

SP ZOZ MSW
w Szczecinie

 

200 000,00

200 000,00

33.

Centralny Szpital Kliniczny MSW
w Warszawie

 

650 000,00

650 000,00

34.

SP ZOZ MSW
we Wrocławiu

 

150 000,00

150 000,00

35.

SP ZOZ MSW
w Zielonej Górze

 

150 000,00

150 000,00

36.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW Głuchołazach

 

150 000,00

150 000,00

37.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Otwocku

 

100 000,00

100 000,00

38.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Złocieńcu

 

100 000,00

100 000,00

39.

SP ZOZ MSW
w Białymstoku

 

148 830,00

148 830,00

85195

40.

SP WZOZ MSW
w Bydgoszczy

 

150 000,00

150 000,00

41.

SP ZOZ MSW
w Gdańsku

 

800 000,00

800 000,00

42.

SP ZOZ MSW
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

43.

SP ZOZ MSW
w Kielcach

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

44.

SP ZOZ MSW
w Koszalinie

 

500 000,00

500 000,00

45.

SP ZOZ MSW
w Krakowie

 

738 080,00

738 080,00

46.

SP ZOZ MSW
w Lublinie

 

290 895,00

290 895,00

47.

SP ZOZ MSW
w Łodzi

 

3 364 000,00

3 364 000,00

48.

SP ZOZ MSW
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 

1 000 000,00

1 000 000,00

49.

SP ZOZ MSW
w Opolu

 

1 507 000,00

1 507 000,00

50.

SP ZOZ MSW
w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

 

1 732 090,00

1 732 090,00

51.

SP ZOZ MSW
w Rzeszowie

 

900 000,00

900 000,00

52.

SP ZOZ MSW
w Szczecinie

 

800 000,00

800 000,00

53.

Centralny Szpital Kliniczny MSW
w Warszawie

 

20 200 000,00

20 200 000,00

54.

SP ZOZ MSW
we Wrocławiu

 

800 000,00

800 000,00

55.

SP ZOZ MSW
w Zielonej Górze

 

600 000,00

600 000,00

56.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Głuchołazach

 

400 000,00

400 000,00

57.

SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSW
w Górznie

 

250 000,00

250 000,00

58.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze

 

250 000,00

250 000,00

59.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Otwocku

 

224 000,00

224 000,00

60.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Złocieńcu

 

200 000,00

200 000,00

 

RAZEM:

32 252 863,04

58 806 856,96

91 059 720,00

 

 

 

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 42 „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 2 do obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 września 2013 r. (poz. 68)

WYKAZ
jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 42 „Sprawy wewnętrzne” oraz kwot tych dotacji.

Lp.

Jednostka

Wydatki bieżące w zł

Wydatki majątkowe w zł

Suma w zł

Dział

Rozdział

1.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

15 978 000,00

 

15 978 000,00

754

75495

2.

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

53 330 755,00

 

53 330 755,00

803

80303

3.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

34 995 892,00

 

34 995 892,00

 

 

4.

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

1 042 000,00

 

1 042 000,00

 

80309

5.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

552 000,00

 

552 000,00

 

6.

SP ZOZ MSW
w Białymstoku

8 500,00

 

8 500,00

851

85149

7.

SP WZOZ MSW
w Bydgoszczy

10 000,00

 

10 000,00

 

 

8.

SP ZOZ MSW
w Gdańsku

10 500,00

 

10 500,00

 

 

9.

SP ZOZ MSW
w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

8 000,00

 

8 000,00

 

 

10.

SP ZOZ MSW
w Kielcach

7 000,00

 

7 000,00

 

 

11.

SP ZOZ MSW
w Koszalinie

13 000,00

 

13 000,00

 

 

12.

SP ZOZ MSW
w Krakowie

18 000,00

 

18 000,00

 

 

 

13.

SP ZOZ MSW w Lublinie

9 000,00

 

9 000,00

 

 

14.

SP ZOZ MSW w Łodzi

7 000,00

 

7 000,00

 

 

15.

SP ZOZ MSW
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

28 000,00

 

28 000,00

 

 

16.

SP ZOZ MSW w Opolu

17 000,00

 

17 000,00

 

 

17.

SP ZOZ MSW
w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego

40 000,00

 

40 000,00

 

 

18.

SP ZOZ MSW
w Rzeszowie

19 000,00

 

19 000,00

 

 

19.

SP ZOZ MSW
w Szczecinie

19 000,00

 

19 000,00

 

 

20.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

45 000,00

 

45 000,00

 

 

21.

SP ZOZ MSW
we Wrocławiu

10 000,00

 

10 000,00

 

 

22.

SP ZOZ MSW
w Zielonej Górze

24 000,00

 

24 000,00

 

 

23.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Głuchołazach

8 000,00

 

8 000,00

 

 

24.

SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSW
w Górznie

8 000,00

 

8 000,00

 

 

25.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze

41 200,00

 

41 200,00

 

 

26.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Otwocku

35 000,00

 

35 000,00

 

 

27.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Złocieńcu

1 800,00

 

1 800,00

 

 

 

28.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW

1 500,00

 

1 500,00

 

 

29.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Ciechocinku

17 500,00

 

17 500,00

 

 

30.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Jeleniej Górze

18 600,00

 

18 600,00

 

 

31.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Kołobrzegu

21 200,00

 

21 200,00

 

 

32.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Krynicy Zdroju

14 200,00

 

14 200,00

 

 

33.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Kudowie Zdroju

17 000,00

 

17 000,00

 

 

34.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW
w Sopocie

23 000,00

 

23 000,00

 

 

 

Razem:

106 398 647,00

 

106 398 647,00

 

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wierzchowiec

Młodszy Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama