reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu rozporządzenia stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 47 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia do spraw opracowania projektu rozporządzenia stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 47 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 2

W skład

Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Ewa Kacprzak – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej;

2) członek Zespołu – Wojciech Zawadzki – Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych;

3) członek Zespołu – Arkadiusz Kosowski – Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych;

4) członek Zespołu – Agnieszka Wojciechowska – Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych;

5) członek Zespołu – Włodzimierz Nowak – Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych;

6) członek Zespołu – Hanna Matusiak – Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych;

7) członek Zespołu – Iga Lipska – Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych;

8) członek Zespołu – Iwona Dumała – Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych;

9) członek Zespołu – Maria Kowalczyk – Centrum Leczenia Stomatologicznego w Warszawie;

10) członek Zespołu – Małgorzata Pajórek – Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie;

11) członek Zespołu – Elżbieta Skupień – Szpital Uniwersytecki w Krakowie;

12) członek Zespołu – Andrzej Lange – Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych;

13) członek Zespołu – Marek Nowacki – Dyrektor Instytutu Onkologii w Warszawie;

14) członek Zespołu – Wojciech Rowiński – Specjalista Krajowy w dziedzinie transplantologii;

15) członek Zespołu – Wiesław Jędrzejczak – Specjalista Krajowy w dziedzinie hematologii oraz jako przedstawiciel samorządu lekarskiego;

16) członek Zespołu – Stanisław Woś – Specjalista Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii;

17) członek Zespołu – prof. Marek Krawczyk – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

18) członek Zespołu – prof. Jerzy Hołowiecki – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

19) członek Zespołu – prof. Piotr Kaliciński – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

20) członek Zespołu – prof. Marian Zembala – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

21) członek Zespołu – prof. Janusz Wałaszewski – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

22) członek Zespołu – prof. Leszek Pączek – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

23) członek Zespołu – dr n. med. Zbigniew Włodarczyk – przedstawiciel Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia;

24) członek Zespołu – Piotr Warczyński – Biuro Akredytacji Ministerstwa Zdrowia;

25) członek Zespołu – dr Elżbieta Buczkowska – przedstawiciel samorządu pielęgniarek i położnych.

§ 3

Do zadań

Zespołu należy:

1) opracowanie jednolitej metodologii liczenia kosztów w 15 świadczeniach zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa;

2) ustalenie rzeczywistych kosztów poszczególnych świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa;

3) opracowanie sposobu ustalania ceny za świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa;

4) opracowanie zasad oceny jakości udzielanych świadczeń w oparciu o wymagania dotyczące szczególnych kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń i użycie specjalistycznej aparatury;

5) przygotowanie projektu rozporządzenia.

§ 4

Nadzór

nad pracami Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu.

§ 5

1. Zespół

działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Zespołu wyłoniony spośród członków Zespołu.

§ 6

1. Ustalenia

Zespołu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są w formie uchwały, zwykłą większością głosów.

2. Przyjęte ustalenia i wnioski przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej do wiadomości Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 4.

§ 7

1. Przewodniczący

Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły uprawnione do realizacji cząstkowych zadań określonych przez przewodniczącego Zespołu.

2. Podzespoły działają kolegialnie.

3. Z posiedzeń podzespołów sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.

4. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 8

Obsługę

organizacyjno-techniczną Zespołu, w tym miejsce odbywania posiedzeń, zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

1. Członkowie

Zespołu uczestniczą w jego pracach za zgodą pracodawcy.

2. Członkowie Zespołu, a także osoby wymienione w § 7 ust. 4, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawieranych umów cywilnoprawnych.

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 10

Opracowany

przez Zespół projekt rozporządzenia stanowiący wykonanie delegacji zawartej w art. 47 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia przewodniczący Zespołu przedstawi do akceptacji Ministra Zdrowia, w terminie nie później niż do dnia 20 kwietnia 2003 roku.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama