reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1

Centrum

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum", zostało utworzone i działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 3), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Centrum

jest państwową jednostką budżetową podporządkowaną ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 3

Siedzibą

Centrum jest miasto Kraków.

§ 4

Centrum

ma zasięg ogólnopolski.

§ 5

1. W uzasadnionych

przypadkach wynikających z konieczności realizacji swoich zadań, Centrum może tworzyć ośrodki zamiejscowe.

2. Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6

Centrum

jest finansowane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie.

§ 7

1. Przedmiotem

działalności Centrum jest monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) przygotowywanie i prowadzenie analiz działalności zakładów opieki zdrowotnej związanych z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) stała współpraca z Radą Akredytacyjną w szczególności w zakresie opracowywania i modyfikowania standardów akredytacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej;

3) ocena działań podejmowanych przez zakłady opieki zdrowotnej mających na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie działalności usługowej, konsultacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie jakości w ochronie zdrowia, a w szczególności opracowywanie ekspertyz oraz zaleceń,

5) prowadzenie baz danych o jakości w ochronie zdrowia;

6) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie jakości w ochronie zdrowia.

§ 8

Centrum

współpracuje z jednostkami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się problematyką jakości w ochronie zdrowia, jednostkami badawczo - rozwojowymi, wyższymi szkołami medycznymi, medycznymi towarzystwami naukowymi, Światową Organizacją Zdrowia oraz organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia za granicą.

§ 9

1. Działalnością

Centrum kieruje dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Kandydat na stanowisko dyrektora Centrum wyłaniany jest w drodze konkursu.

4. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępcy. Zastępcę powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek dyrektora.

§ 10

Szczegółowy

zakres działania Centrum oraz jego organizację określa regulamin zatwierdzany przez ministra.

§ 11

Centrum może

używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem zawierającym nazwę Centrum.

§ 12

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama