reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych.

Na podstawie art. 200 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza

się inwentaryzację, w celu zweryfikowania stanów aktywów i pasywów Regionalnych Kas Chorych i Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, zwane dalej „kasami chorych", i ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2003 r.

2. Inwentaryzację przeprowadza się według stanu na dzień 31 marca 2003 r. i obejmuje ona:

1) wartości niematerialne i prawne – porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;

2) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) – porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;

3) środki trwałe – spis ilości z natury;

4) maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie – spis ilości z natury;

5) środki trwałe w budowie – porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;

6) materiały w magazynach (informatyczne, inwestycyjne, biurowe, z odzysku i likwidacji, druki RUM) – spis ilości z natury;

7) towary w magazynach w kasie i oddziałach (oferty, recepty) – spis ilości z natury;

8) zobowiązania, należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników i innych osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułów publicznoprawnych – porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;

9) należności nie uwzględnione w pkt 8, w tym udzielone pożyczki – uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;

10) papiery wartościowe w depozytach – uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;

11) gotówka w kasach w kasie chorych i oddziałach – spis ilości z natury;

12) środki pieniężne w bankach – uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych;

13) fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami;

14) nie zużyte materiały odpisywane w koszty w momencie ich zakupu (znaki opłaty pocztowej, bilety itp.) – spis ilości z natury;

15) materiały w obcych magazynach (sprzęt do elektrokardioterapii) – uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych.

§ 2

Przeprowadzający

inwentaryzację powinni dokonać oceny przydatności dla Narodowego Funduszu Zdrowia składnika aktywów. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych – należy zgłosić tę ocenę Głównemu Księgowemu kasy chorych.

§ 3

1. Przeprowadzenie

inwentaryzacji metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami powierza się Departamentowi Księgowości kasy chorych.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych powierza się Departamentowi Księgowości kasy chorych we współpracy i innymi komórkami organizacyjnymi kasy chorych.

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury powierza się Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Do przeprowadzenia

spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) przedstawiciele Ministra Zdrowia:

– Marek Kondracki – Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,

– Jacek Włodarczyk,

– Janusz Krzykowski,

2) przedstawiciele kas chorych:

a) Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych we Wrocławiu:

– Mirosława Antoniewicz,

– Paweł Klauza,

– Piotr Winczowski,

b) Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy:

– Kowalski Mieczysław,

– Głowacki Tomasz,

– Piekut Małgorzata,

– Sroka Arleta,

– Palicka Karolina,

– Koprowska Fryca Beata,

– Stolowska Ritak,

– Scydak Renata,

– Jasińska Bogumiła,

c) Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w Lublinie:

– Mirosław Żydek,

– Danuta Sikora,

d) Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze:

– Jacek Zamorski,

– Jacek Rawski,

e) Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych w Łodzi – Anna Szczepańska-Karpacka,

f) Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie:

– Marcin Kopaczyński,

– Ewa Maścidło,

– Edyta Bania,

g) Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie – Stanisława Gąska,

h) Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Opolu:

– Janina Pustelak,

– Barbara Szymaniec,

– Andrzej Walasiak,

i) Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych w Rzeszowie:

– Stanisława Banat,

– Leszek Grabowski,

– Robert Mróz,

– Katarzyna Grodzka,

j) Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych w Białymstoku Jarosław Pokoleńczuk – Inspektor ds. kontroli finansowo-rzeczowej,

k) Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Gdańsku:

– Katarzyna Kłosińska,

– Jadwiga Styczeń,

– Halina Dzikowska,

l) Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach:

– Marcin Orłoś ,

– Łukasz Świerkowski,

m) Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych w Kielcach Ireneusz Kędzierska,

n) Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasy Chorych w Olsztynie:

– Krystyna Rogalska,

– Katarzyna Bystrzycka,

– Wojciech Majerski,

– Emil Kuriata,

o) Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Poznaniu:

– Jolanta Stachowiak,

– Halina Wojtkowiak,

– Katarzyna Wierska,

– Marzena Kasprzak,

– Helena Rokicka ,

– Lucyna Pięta,

– Lucyna Skorupka,

p) Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie:

– Andrzej Borcz – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,

r) Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych w Warszawie:

– Alicja Jasica,

– Dariusz Dołecki.

§ 5

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama