reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw ujednolicania zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół do spraw ujednolicania zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2

Do zadań

Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu ujednoliconych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) przygotowanie projektu wdrożenia zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz wskazanie kierunków dalszych prac dla struktur ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) przygotowanie projektów rozporządzeń dotyczących sprawozdawczości statystycznej będących wykonaniem upoważnień ustawowych zawartych w przepisach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 3

W skład

Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Marek Lejk, Doradca Ministra Zdrowia;

2) Członkowie Zespołu:

– Mirosław Blachowski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych,

– Andrzej Gabryel, Dyrektor Departamentu Medycznego w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych,

– Sławomir Idzikowski, Dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych,

– Andrzej Krupa, Zastępca Dyrektora Departamentu Medycznego w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych,

– Tomasz Kwiatkowski, Dyrektor Departamentu Medycznego w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych,

– Piotr Starzyk, Dyrektor Biura Informatyki w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych,

– Ryszard Wawrzyńczak, Główny Specjalista w Ministerstwie Zdrowia,

– Dominik Żochowski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 4

1. Do udziału

w pracach Zespołu Przewodniczący może zapraszać, w charakterze konsultantów, inne niż wymienione w § 3 osoby.

2. Zapraszane osoby nie biorą udziału w głosowaniu, o którym mowa w § 6.

§ 5

Pierwsze

posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu. Kolejne posiedzenia są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

§ 6

Zespół wyraża

swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Z posiedzenia

Zespołu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu kierowany jest do wiadomości Ministra Zdrowia.

§ 8

Udział w

pracach Zespołu jest nieodpłatny. Osobom wchodzącym w skład Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 9

1. Obsługę

administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

§ 10

Zespół ulega

rozwiązaniu po zakończeniu prac, o których mowa w § 2.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama