| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniajęce zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku

do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1 poz. 6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do podstawowych zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w zakresie kompetencji Ministra, w tym w szczególności:

1) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym;

2) koordynacja działań dotyczących priorytetowych celów polityki zdrowotnej, w szczególności analizowanie wojewódzkich planów zdrowotnych i planów zdrowotnych dla służb mundurowych, opiniowanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz koordynowanie działań dotyczących wieloletniego Narodowego Planu Zdrowotnego;

3) analizowanie i opiniowanie prognoz przychodów i kosztów funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych;

4) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

5) kontrola świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych;

6) prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego Narodowego Funduszu Zdrowia;

7) analizowanie i opiniowanie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia;

9) gromadzenie i analiza informacji przekazywanych przez apteki;

10) badanie uchwał Zarządu i Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zgodności z prawem i stwierdzanie ich nieważności, jeżeli naruszają prawo lub stwarzają zagrożenie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego.”.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2003 r.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »