| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, w składzie:

1) Tomasz Kołakowski – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;

2) Halina Makowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) Bożena Butkiewicz – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

4) Jadwiga Łukasiak – członek Rady – przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;

5) Mirosława Rudzińska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;

6) Tadeusz Sikorski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;

7) Stefan Gralak – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, z późniejszymi zmianami3).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 z późn. zm.).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiana wymienionego zarządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 11, poz. 82.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »