| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne, zwane dalej „działami”:

1) Dział lecznictwa odwykowego i programów medycznych;

2) Dział do spraw rodziny i młodzieży;

3) Dział programów lokalnych;

4) Dział edukacji publicznej i analiz;

5) Dział ekonomiczno-finansowy;

6) Dział administracyjno-techniczny;

7) Dział prawny.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »