reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 czerwca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-j w brzmieniu:

„f) Stanisław Góźdź,

g) Elżbieta Szwałkiewicz,

h) Barbara Trafarska,

i) Adam Windak,

j) Maria Stachowska.”;

2) w § 3 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) dokonanie przeglądu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawierających w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wyceny świadczeń oraz warunki ich udzielania;

5) przygotowanie propozycji ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku nieuzgodnienia projektu ogólnych warunków umów w trybie określonym w przepisach odrębnych.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Udział w pracach Zespołu jest bezpłatny, z wyjątkiem wykonywania zadań określonych w § 3 pkt 4 i 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenie za wykonywanie zadań określonych w § 3 pkt 4 i 5, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama