reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;

3) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii i Statystyki;

4) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;

7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

8) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

9) Stanowisko Pracy ds. Kadr;

10) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

11) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

13) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

14) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

b) Sekcja Księgowości;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Badań Bakteriologicznych,

b) Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych,

c) Sekcja Badań Środowiskowych,

d) Sekcja Badań Wody;

3) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:

a) Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia,

b) Sekcja Szczepień Ochronnych,

c) Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych;

4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

5) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:

a) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,

b) Sekcja Orzecznictwa;

6) Oddział Nadzoru Higieny Pracy:

a) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego,

b) Sekcja Orzecznictwa i Chorób Zawodowych;

7) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

a) Sekcja ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej,

b) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Produkcji Żywności, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,

c) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Żywienia Zbiorowego oraz Miejscami Obrotu Żywnością, Przedmiotami Użytku i Kosmetykami;

8) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Sekcja Prawna;

10) Sekcja Służb Pracowniczych;

11) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obrony Cywilnej;

13) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

b) Sekcja Ekonomiczna;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Analiz Instrumentalnych,

b) Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,

c) Sekcja Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,

d) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

e) Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii,

f) Sekcja Przygotowania Podłoży;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Sekcja Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Statystyki Medycznej,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Sekcja Kadr i Szkolenia;

5) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

7) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

8) Stanowisko Pracy ds. Informatyki;

9) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

11) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Sekcja Nadzoru Epidemiologii;

3) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska;

4) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

6) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

10) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

b) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych;

6) Sekcja ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja ds. Higieny Pracy;

8) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

9) Stanowisko Pracy ds. Kadr;

10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

11) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

12) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

13) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

15) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;

16) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3,

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

b) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Analiz Instrumentalnych,

b) Sekcja Badań Epidemiologicznych,

c) Sekcja Badań Środowiska Pracy,

d) Sekcja Badań Środowiskowych,

e) Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

f) Sekcja Przygotowania Podłoży i Materiałów Pomocniczych;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

b) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,

c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

e) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

6) Stanowisko Pracy ds. Informatyki;

7) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

8) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

9) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;

10) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

11) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3;

22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”,

b) w § 6 uchyla się ust. 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 95, z 2004 r. Nr 7, poz. 66 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 59.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama