reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrów. Nr 15, poz. 133 i 134 i Nr 18, poz. 141 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Komórka właściwa przekazuje do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem zawartym w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów lub w programie prac legislacyjnych ministra właściwego do spraw zdrowia, z chwilą opublikowania programu, a w przypadku gdy projekt nie był zawarty w programie, z chwilą opublikowania projektu, przekazanego do ogłoszenia zgodnie z § 12 ust. 3."

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórka właściwa, bezzwłocznie po podpisaniu rozdzielnika przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

wz. Bolesław Piecha

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama