REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 64

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2008 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2008 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH W BUDŻECIE 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI (w złotych)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 sierpnia 2008 r. (poz. 64)

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH W BUDŻECIE 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
(w złotych)

Uczelnie medyczne

Dotacja na działalność dydaktyczną

Dotacja na pomoc materialną dla studentów
i doktorantów

1

2

3

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

68 254 294

5 735 362

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

59 603 838

6 792 009

Akademia Medyczna w Gdańsku

82 213 634

5 950 047

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

129 647 139

9 341 400

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

103 488 739

8 220 710

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

103 577 492

7 420 328

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

126 455 856

9 391 685

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

113 464 156

9 820 029

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

61 182 549

3 772 781

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

149 917 578

12 370 801

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

101 030 540

7 277 788

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

39 581 685

0

Ogółem

1 138 417 500

86 092 940

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-09-01
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA