| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 273) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w zł)

46

803

80306

 

 

 

 

 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 469 000

 

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8 500 000

 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 500 000

 

 

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4 500 000

 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

3 000 000

 

 

 

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9 087 000

 

851

85111

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

138 600

 

 

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju

171 640

 

851

85112

Program wieloletni pn. „Przebudowa i rozbudowa SPSK UM w Białymstoku”

133 436 000

 

 

 

Program wieloletni pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”

98 600 000

 

 

 

Program wieloletni pn. „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”

82 436 000

 

 

 

Program wieloletni pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie”

44 697 000

 

 

 

Program wieloletni pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

30 000 000

 

 

 

Program wieloletni pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi”

42 558 000

 

 

 

Program Wieloletni pn. „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”

127 500 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr. I Zamenhofa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

585 650

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

273 283

 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy Cellegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 423 672

 

 

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

184 294

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

401 922

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

140 250

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

423 682

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

1 182 610

 

 

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

144 800

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

5 000 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4 689 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 828 435

 

 

 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

5 989 412

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 403 840

 

 

 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

372 876

 

 

 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

800 000

 

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 352 800

 

 

 

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

579 600

 

 

 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4 588 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

598 757

 

 

 

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

1 882 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

437 030

 

 

 

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

3 895 000

 

 

 

 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

8 792 000

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Gracy w Otwocku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

262 449

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

843 623

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Akademii Medycznej we Wrocławiu

557 820

 

 

 

Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

295 400

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

9 000 000

 

 

 

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

834 000

 

 

 

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

2 907 000

 

 

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

7 000 000

 

 

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

248 997

 

 

 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

1 788 645

 

 

 

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

456 340

 

 

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

1 302 702

 

 

 

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

1 612 000

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dr Jerzego Nofera w Łodzi

129 584

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

120 281

 

 

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

6 427 000

 

851

85121

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

43 102

 

851

85141

SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

306 000

 

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

2 700 000

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

195 000

 

851

85195

Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie

304 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »