reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 273), ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2012 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w złotych)

46

851

85152

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN we Wrocławiu

2 500

 

 

 

Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku

83 000

 

 

 

Fundacja na Rzecz Różnorodności POLISTREFA w Krakowie

3 500

 

 

 

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie

155 520

 

 

 

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie

57 740

 

 

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku

28 000

 

 

 

Kampania Przeciw Homofobii w Warszawie

6 000

 

 

 

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”w Warszawie

10 000

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Bydgoszczy

2 200

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie

32 967

 

 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie

20 000

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „BĄDŹ z NAMI” w Warszawie

112 500

 

 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie

3 000

 

 

 

Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku

46 000

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA w Chorzowie

98 000

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie

23 000

 

 

 

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MON AR w Puławach

3 500

 

 

 

Ogólnopolska Sieć osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS” w Warszawie

15 000

 

 

 

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna TRR NZOZ w Opolu

23 000

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Słupsku

10 300

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

23 000

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

77 500

 

 

 

Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie

158 500

 

 

 

 

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA w Warszawie

4 500

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Zarząd Główny w Wandzinie

5 000

Stowarzyszenie Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „PODWALE SIEDEM” we Wrocławiu

70 000

Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu

35 280

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP w Łodzi

33 000

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

21 000

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach

42 000

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie

23 000

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach

31 000

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu

65 000

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

26 000

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” w Warszawie

10 500

 

851

85153

Fundacja „Arka” w Łodzi

55 000

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsko-Białej

35 000

Fundacja „Praesterno” w Warszawie

649 000

Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

20 000

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii w Warszawie

70 000

Fundacja „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim

12 200

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie

42 000

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni

10 000

Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w Warszawie

51 000

Fundacja „PHAROS” w Zduńskiej Woli

12 000

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

85 000

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” w Warszawie

98 370

Fundacja „Poradnia OD-DO” w Opolu

30 000

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku

70 000

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „DROGA” w Olsztynku

15 000

Stowarzyszenie „Eleuteria” w Warszawie

39 000

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach

59 000

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON” w Częstochowie

13 000

Stowarzyszenie „Jestem” we Wrocławiu

15 000

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Joker” w Nowym Dworku

10 000

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Jump 93” w Warszawie

120 000

 

 

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu

468 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Monar” w Warszawie

1 196 860

 

 

 

Stowarzyszenie „MY” w Poznaniu

10 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach

15 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Ordo ex Chao” w Warszawie

34 000

 

 

 

Stowarzyszenie „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja w Chęcinach

10 000

 

 

 

Stowarzyszenie „POGOTOWIE SPOŁECZNE” w Poznaniu

10 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna” w Warszawie

195 000

 

 

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

167 000

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Częstochowie

37 000

 

 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „Return” we Wrocławiu

100 000

 

 

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy „Samaria” w Świebodzinie

30 000

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu

22 000

 

 

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach

78 000

 

 

 

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge”w Dretyniu

40 000

 

 

 

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie

33 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Aslan” w Warszawie

30 000

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie

44 900

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

10 000

 

 

 

Stowarzyszenie Lambda w Warszawie

15 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Mierz Wysoko” w Warszawie

20 000

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku

110 000

 

 

 

Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie

127 000

 

 

 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie

88 000

 

 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Porta w Markowej

30 000

 

 

 

Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu

51 000

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie

30 000

 

 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

332 900

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie

9 800

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program Stacja w Białymstoku

20 000

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „SUKURS” w Olsztynie

9 000

 

 

 

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia w Ostrowcu Świętokrzyskim

79 800

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu

30 000

 

 

 

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie

38 000

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze

40 000

 

 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach

38 580

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” w Chorzowie

8 100

 

851

85154

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000

 

 

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie

281 600

 

 

 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach

24 000

 

 

 

Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi

29 400

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie

368 690

 

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczynie

20 470

 

 

 

Fundacja „Światło-Życie” w Katowicach

19 530

 

 

 

Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość” w Bełchatowie

115 000

 

 

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000

 

851

85195

Narodowy Fundusz Zdrowia

7 136 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama