reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 września 2014 r.

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w zł)

46

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

12 201 086,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

4 859 698,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

4 094 729,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

2 733 806,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

8 006 361,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

2 147 193,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

6 653 232,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

3 557 603,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

4 600 017,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

2 895 453,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2 178 129,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

6 038 201,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

2 432 049,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

1 613 714,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

3 491 666,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

1 741 597,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

3 572 506,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

1 955 816,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

7 811 001,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4 817 397,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

2 298 336,00

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

933 266,00

Ogółem 85143

90 632 856,00

46

851

85152

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddział terenowy w Olsztynie

35 004,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU Szczecin

79 963,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

24 400,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku

10 927,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem” Toruń

42 070,00

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” w Warszawie Towarzystwem Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

26 425,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu

24 400,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie

21 218,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” Wrocław

88 198,00

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Kielce

77 446,00

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” Lublin

24 400,00

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON Wrocław

68 950,00

Stowarzyszenie Faros Białystok

48 114,00

Stowarzyszenie MONAR Warszawa

24 400,00

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” Chorzów

96 542,00

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

22 279,00

Społeczny Komitet ds. AIDS Warszawa

149 135,00

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatrotropowymi HEPA-HELP Łódź

35 010,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” Warszawa

90 000,00

Stowarzyszenie Pomost Rzeszów

50 000,00

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

9 990,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” Kraków

7 598,00

Fundacja Edukacji Społecznej Warszawa

149 134,00

Fundacja Pomorski Dom Nadziei Gdańsk

84 872,00

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia Lublin

67 898,00

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE Warszawa

10 000,00

Ogółem

1 368 373,00

46

851

85153

Fundacja „Praesterno” w Warszawie

510 000,00

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

60 000,00

Fundacja „Inspiratornia” w Warszawie

84 000,00

Fundacja Redukcji Szkód w Warszawie

140 000,00

Fundacja „Poradnia OD DO” w Opolu

50 000,00

Fundacja „Arka” w Łodzi

44 000,00

Fundacja „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim

23 300,00

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej

37 000,00

Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

20 000,00

Fundacja „Semprea a Frente” w Niemcach

12 000,00

Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu

15 000,00

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie

44 000,00

Fundacja „Ego” w Suwałkach

10 000,00

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w Warszawie

13 000,00

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w Warszawie

110 000,00

Fundacja „Nowe Centrum” w Krakowie

15 000,00

Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” w Puławach

13 000,00

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu

405 200,00

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” w Chełmie

10 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron” w Tarnowskich Górach

22 000,00

Stowarzyszenie „Monar” w Warszawie

1 157 740,00

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach

53 000,00

Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Warszawie

36 000,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

321 000,00

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

22 000,00

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” w Warszawie

95 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku

101 600,00

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” w Krakowie

130 540,00

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Częstochowie

37 000,00

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

86 600,00

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

35 000,00

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

17 200,00

Stowarzyszenie „Alternatywa” w Ełku

41 300,00

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku

77 500,00

Stowarzyszenie „JUMP'93” w Warszawie

102 000,00

Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi

17 000,00

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Joker”w Świebodzinie

12 000,00

Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna” w Warszawie

193 000,00

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „Return” we Wrocławiu

196 000,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium” w Zgorzelcu

12 000,00

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” w Chorzowie

16 000,00

Stowarzyszenie „ELeuteria” w Warszawie

38 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Anastasis” w Strychach

14 000,00

Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Droga” w Olsztynku

14 000,00

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach

62 000,00

Stowarzyszenie „MY” w Poznaniu

10 000,00

Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu

29 000,00

Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukrus” w Olsztynie

12 000,00

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna w Dretyniu

57 000,00

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie

15 000,00

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w Skarżysku Kamiennej

11 000,00

Stowarzyszenie Edukacyjno-Terapeutyczne „Odyseja” w Żarach

8 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku

10 000,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

10 000,00

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi

20 000,00

Podkarpackie Stowarzyszenie „Porta” w Markowej

30 000,00

Towarzystwo „Nowa Kuźnia” w Lublinie

127 000,00

Zabrzańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” w Zabrzu

13 800,00

Stowarzyszenie „Mierz Wysoko” w Warszawie

20 000,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie

43 000,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie

33 940,00

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” w Warszawie

35 600,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze

30 000,00

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu

30 000,00

Stowarzyszenie Program Stacja w Warszawie

12 000,00

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

121 000,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

56 000,00

„Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach

38 620,00

„Ingenium” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Warszawie

10 000,00

Stowarzyszenie Ocalić Szanse SOS we Wrocławiu

25 000,00

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie

39 030,00

Stowarzyszenie „Aslan” w Warszawie

30 000,00

Ogółem

5 401 970,00

46

851

85154

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000,00

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, w Warszawie

307 000,00

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA w Warszawie

380 000,00

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu

40 000,00

Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość” w Bełchatowie

115 000,00

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000,00

Ogółem

902 000,00

46

851

85195

Narodowy Fundusz Zdrowia

18 429 000,00

Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie

313 100,00

Stowarzyszenie „Manko” w Krakowie

70 740,00

Stowarzyszenie „Forum Medicum” we Wrocławiu

467 730,00

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

189 000,00

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

104 000,00

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

305 000,00

Urząd Miasta Katowice w Katowicach

1 232 235,38

Powiat Opole Lubelskie w Opolu Lubelskim

6 409 440,05

Powiat Głogowski w Głogowie

17 116 814,09

Powiat Pułtuski w Pułtusku

10 869,31

Powiat Otwocki w Otwocku

70 033,37

Gmina Miasta Świnoujście w Świnoujściu

3 835 517,76

Powiat Mrągowski w Mrągowie

1 445 492,65

Powiat Łaski w Łasku

203 093,94

Powiat Giżycki w Giżycku

77 691,33

Powiat Gołdapski w Gołdapi

17 259,23

Powiat Gostyniński w Gostyninie

278 778,31

Województwo Mazowieckie w Warszawie

9 112 298,04

Województwo Lubuskie w Zielonej Górze

5 614 793,27

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

19 067 840,29

Ogółem 85195

65 941 727,02

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama