| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota (w zł)

46

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

12 499 834,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

5 013 784,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

4 264 335,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

2 813 524,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

8 579 156,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

2 411 535,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

6 940 083,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

3 838 817,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

4 690 723,60

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

3 264 347,20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2 188 126,80

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

6 132 479,40

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

2 497 076,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

1 573 593,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

4 108 124,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

1 773 235,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

3 997 639,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

2 125 809,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

8 247 513,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4 803 699,00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

2 310 917,00

Ogółem

94 074 350,00

46

851

85151

Narodowy Fundusz Zdrowia

418 212 000,00

Ogółem

418 212 000,00

46

851

85152

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami” w Warszawie

100 952,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział we Wrocławiu

67 700,00

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA SU w Szczecinie

84 720,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

29 168,50

Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Razem” w Toruniu

56 740,00

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” w Chorzowie

117 338,00

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

24 600,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIWAIDS „Jeden Świat” w Krakowie

122 765,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

29 000,00

 

 

 

Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie

202 698,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” we Wrocławiu

108 415,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Olsztynie

36 000,00

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu

41 400,00

Stowarzyszenie Faros w Białymstoku

49 000,00

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie

28 000,00

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Kielce

33 050,00

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie

33 570,00

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział terenowy w Słupsku

12 000,00

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” w Koszalinie

19 155,00

Stowarzyszenie Program STACJA w Warszawie

44 640,00

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” w Warszawie

45 360,00

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie

170 520,00

Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku

85 000,00

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie

70 000,00

Ogółem

1 611 791,50

46

851

85153

Fundacja „Praesterno” w Warszawie

580 600,00

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

50 000,00

Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej „Senso” w Pruszkowie

9 000,00

Fundacja Redukcji Szkód w Warszawie

90 095,00

Fundacja „Poradnia OD DO” w Opolu

36 000,00

 

 

 

Fundacja „Arka” w Łodzi

57 000,00

Fundacja „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim

34 000,00

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku – Białej

57 790,00

Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

18 000,00

Fundacja „Sempre a Frente” w Niemcach

20 000,00

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie

25 000,00

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie

32 000,00

Fundacja „Ego” w Suwałkach

13 260,00

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w Warszawie

10 000,00

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w Warszawie

151 110,00

Fundacja „Nowe Centrum” w Krakowie

15 000,00

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w Warszawie

29 000,00

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu

238 900,00

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” w Chełmie

41 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron” w Tarnowskich Górach

45 000,00

Stowarzyszenie „Monar” w Warszawie

1 233 230,00

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach

57 000,00

Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Warszawie

36 000,00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

294 350,00

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” w Warszawie

113 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku

55 000,00

 

 

 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol” w Krakowie

69 900,00

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Częstochowie

35 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

39 000,00

 

 

 

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

45 000,00

 

 

 

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Warszawie

60 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

10 300,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

17 000,00

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku

59 560,00

 

 

 

Stowarzyszenie „JUMP'93' w Warszawie

104 000,00

 

 

 

Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi

31 000,00

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Joker” w Świebodzinie

39 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna” w Warszawie

170 000,00

 

 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „Return” we Wrocławiu

121 000,00

 

 

 

Fundacja „Na Nowo” w Nowej Soli

7 000,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota” w Chorzowie

27 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Eleuteria” w Warszawie

40 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” w Warszawie

50 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Droga” w Olsztynku

15 000,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach

32 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „MY” w Poznaniu

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu

55 100,00

 

 

 

Warmińsko - mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” w Olsztynie

12 000,00

 

 

 

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna w Dretyniu

20 000,00

 

 

 

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie

27 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w Skarżysko Kamiennej

19 240,00

 

 

 

Stowarzyszenie Altern@tywa w Sulęcinie

9 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa” w Białymstoku

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Alternatywa w Ełku

43 850,00

 

 

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie w Słupsku

12 000,00

 

 

 

Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w Nysie

32 000,00

 

 

 

Towarzystwo „Nowa Kuźnia” w Lublinie

138 600,00

 

 

 

Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie

30 000,00

 

 

 

Zabrzańskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” w Zabrzu

16 240,00

 

 

 

Łódzki Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Łodzi

28 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie

69 420,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie

45 100,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Relacja” w Nowej Soli

42 300,00

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze

20 000,00

 

 

 

Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Krakowie

38 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Program Stacja w Warszawie

48 000,00

 

 

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych w Ostrołęce

14 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie MAR w Bydgoszczy

14 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach

54 150,00

 

 

 

Stowarzyszenie Nadzieja w Ostrołęce

16 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy osobom Uzależnionym Subsidium w Zgorzelcu

15 000,00

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie

25 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Jestem” we Wrocławiu

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Podwale Siedem w Kiełczowie

11 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Immaculata” w Opolu

10 000,00

 

 

 

Fundacja „Strefa pl” w Lesznie

32 000,00

 

 

 

Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Toruniu

13 000,00

 

 

 

Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej w Opolu

15 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Podajmy Dalej w Warszawie

16 000,00

 

 

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie

18 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” w Lesznie

15 000,00

 

 

 

Ogółem

5 327 095,00

46

851

85154

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000,00

 

 

 

ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, w Warszawie

310 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA w Warszawie

380 000,00

 

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu

40 000,00

 

 

 

Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość” w Bełchatowie

115 000,00

 

 

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000,00

 

 

 

Fundacja „Światło-Życie” w Katowicach

19 980,00

 

 

 

Ogółem

924 980,00

46

851

85195

Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie

251 500,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w Gdańsku

44 250,00

 

 

 

Polska Liga Walki z Rakiem

25 200,00

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

104 000,00

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

305 000,00

 

 

 

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

17 066,00

 

 

 

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach

8 154,00

 

 

 

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie

25 508,00

 

 

 

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

8 588,00

 

 

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu

28 616,00

 

 

 

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze

5 520,00

 

 

 

Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej

5 893,36

 

 

 

Bydgoska okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy

559,22

 

 

 

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

48 807,76

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

3 097,56

 

 

 

Lubuska Izba Lekarska w Lublinie

2 312,68

 

 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

3 654,94

 

 

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu

775,04

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

1 333,60

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

1 322,16

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

1 308,96

 

 

 

Ogółem

892 467,28

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »